Rabu, 13 Agustus 2014

10 Kesalahan saat Mendidik Anak

Buah hati termasuk amanah tuk kedua masyarakat tuanya. Oleh sebab itu, anda bagai masyarakat tua bertanggung jawab kepada amanah sekarang. Bukan minim kekeliruan setelah itu kelalaian di menuntun putri suah memerankan perwujudan dalam nyata. Sungguh yaitu malapetaka gede; setelah itu termasuk menghianati amanah Gud. Adapun dalam rumah, termasuk sekolah mula-mula tuk putri. Kumpulan untuk banyak dalam rumah ini mengenai membentuk salahsatu bangunan rakyat. Buat adalah putri, sebelum menerima pendidikan di dalam sekolah setelah itu rakyat, ia mengenai menerima pendidikan di dalam dalam rumah setelah itu keluarganya. Ia yaitu type kedua masyarakat tuanya di berinteraksi sosial. Jadi, disinilah peran setelah itu tanggung jawab masyarakat tua, dituntut buat \ teledor di menuntun anak-anak.


BENCANA LENGAH DI MENGARAHKAN BOCAH

Masyarakat tua punya hak dalam wajib dilaksanakan dari anak-anaknya. Demikian jua putri, jua memiliki hak dalam wajib dipikul dari kedua masyarakat tuanya. Disamping Gud memerintahkan anda buat berbakti untuk kedua masyarakat tua. Gud jua memerintahkan anda buat berbuat jujur (ihsan) untuk anak-anak dan bersungguh-sungguh di mendidiknya. Demikian sekarang termasuk bagian untuk menunaikan amanah Gud. Kebalikannya, melalaikan hak-hak mereka termasuk perbuatan khianat kepada amanah Gud. Beragam nash-nash syar’i dalam mengisyaratkannya. Gud berfirman.

“Artinya: Sebetulnya Gud menyuruh kita menyampaikan amanah untuk dalam berkuasa menerimanya” [An-Nisa: 58]

“Artinya: Hai orang-orang dalam beriman, janganlah kita mengkhianati Gud setelah itu Rasul (Muhamamd) setelah itu (juga) janganlah kita mengkhianati amanat-amanat dalam dipercayakan kepadamu, tengah kita mengetahui” [Al-Anfal: 27]

Nabi Shallallahu ‘alaihi california sallam bersabda.

“Artinya: Tiap kalian termasuk pemimpin setelah itu mengenai diminta pertanggung respom kepada dalam dipimpin. Oleh sebab itu, adalah imam termasuk pemimpin setelah itu bertanggung jawab kepada dalam dipimpinnya. Adalah suami termasuk pemimpin tuk keluarganya setelah itu bertanggung jawab kepada dalam dipimpinnya” [Hadits Riwayat Al-Bukhari]

“Artinya: Barangsiapa diberi amanah dari Gud buat memimpin dan ia mati (sedangkan pada) hari kematiannya di situasi mengkhianati amanahnya ini, niscaya Gud mengharamkan sorga bagianya” [Hadits Riwayat Al-Bukhari]


\ KEKELIRUAN DI MEDIDIK BOCAH


Walaupun ramai masyarakat tua dalam memahami, yakni menuntun putri yaitu tanggung jawab dalam gede, walaupun tena ramai masyarakat tua dalam teledor setelah itu menganggap remeh kendala sekarang. Hingga mengabaikan kendala pendidikan putri sekarang, seminimpun \ menaruh atensi kepada kelanjutan anak-anaknya.


Anyar lalu, semasa anak-anak berbuat durhaka, melawan masyarakat tua, maupun menyimpang untuk metode agama setelah itu tatanan sosial, ramai masyarakat tua telah kebakaran jenggot maupun kesalahan dalam mendidik anak bahkan menyalahkan anaknya. Tragisnya, ramai dalam \ insaf, yakni tiada lain masyarakat tuanyalah dalam memerankan penyebab istimewa munculnya sikap durhaka ini.

Teledor maupun salah di menuntun putri ini beragam-ragam tipenya; dalam minus anda nyadari memberikan andil munculnya sikap durhaka untuk masyarakat tua, dan kenakalan remaja.

Beserta sekarang \ jenis kekeliruan dalam hampir sering diperbuat dari masyarakat tua di menuntun anak-anaknya.

[1]. Menumbuhkan Krislas Takut Selanjutnya Minder Dalam Buah hati

Kadang, semasa putri menangis, anda menakut-nakuti mereka untuk stop menangis. Masyarakat takuti mereka hanya gambaran hantu, jin, suara angin setelah itu lain-lain. Dampaknya, putri mengenai semakin memerankan adalah penakut: Takut kepada bayangannya sendiri, takut kepada sesuatu dalam tiada lain \ patut ditakuti. Seperti takut ke kamar mandi sendiri, takut tidur sendiri maka dari seringnya mengenal cerita-cerita atas hantu, jin setelah itu lain-lain.

Selanjutnya dalam amet parah minus disadari, anda suah menanamkan dulk? takut untuk dirinya sendiri. / contohnya, anda risau semasa mereka jatuh setelah itu datang darah di dalam wajahnya, tangan maupun lututnya. Padahal semestinya, anda bersikap anteng setelah itu menampakkan senyuman berhadapan ketakutan putri itu. Bukannya bahkan menakut-nakutinya, menampar wajahnya, maupun memarahinya dan membesar-besarkan kendala. Menyebabkan, anak-anak kian kelmok?nis tangisnya, setelah itu mengenai terbiasa memerankan takut bila mengecek darah maupun merasakan sakit.


[2]. Mendidiknya Memerankan Sombong, Panjang Lidah, Congkak Dengan Masyarakat Yang lain. Selanjutnya Tersebut Dianggap Bagaikan Sikap Pemberani.

Kekeliruan sekarang yaitu kebalikan position mula-mula. Dalam bener adalah bersikap tengah-tengah, \ berlebihan setelah itu \ dikurang-kurangi. Berani \ wajib hanya bersikap sombong maupun congkak untuk masyarakat lainnya. Namun, sikap berani dalam selaras tempatnya setelah itu dulk? takut bila pasti sesuatu ini wajib ditakuti. Seperti: takut berbohong, maka dari ia belajar, apabila Gud \ hobi untuk putri dalam hobi berbohong, maupun dulk? takut untuk binatang buas dalam membahayakan. Masyarakat didik putri anda buat berani setelah itu \ takut di mengamalkan kebenaran.


[3]. Membiasakan Anak-Anak Hidup Berfoya-foya, Bermewah-mewah Selanjutnya Sombong.

Oleh kerutinan sekarang, sang putri dapat semakin memerankan putri dalam hobi kemewahan, hobi bersenang-senang. Sebatas mementingkan dirinya sendiri, \ peduli kepada situasi masyarakat lainnya. Mengarahkan putri contohnya sekarang sanggup merusak fitrah, membunuh sikap istiqomah di bersikap zuhud di dalam daerah, membinasakah muru’ah (harga diri) setelah itu kebenaran.


[4]. Tetap Melengkapi Permintaan Buah hati

Sebagian masyarakat tua datang dalam sering memberikan seluruh dalam diinginkan anaknya, minus memikirkan jujur setelah itu buruknya tuk putri. Padahal, \ seluruh dalam diinginkan anaknya ini berguna maupun seperti hanya umur setelah itu kebutuhannya. Seperti afirmación putri minta fatras anyar dalam tengah style, padahal anyar sebulan dalam dan masyarakat tua membelikannya fatras anyar. Perihal sekarang cuma mengenai menghambur-hamburkan cash. Jika putri terbiasa terpenuhi semua permintaanya, untuk mereka mengenai semakin memerankan putri dalam \ peduli kepada gede cash setelah itu beratnya mengejar nafkah. Beserta mereka mengenai memerankan masyarakat dalam \ dapat membelanjakan uangnya hanya jujur.


[5]. Tetap Melengkapi Permintaan Buah hati

Sewakti Menangis, Terutama Buah hati Dalam Tena Mini.
Hampir sering timbul, putri anda dalam tena sedikit minta sesuatu. Bila anda menolaknya maka dari salahsatu agrumen, ia mengenai memaksa maupun mengeluarkan senjatanya, yakni menangis. Hasilnya, masyarakat tua mengenai kunjung melengkapi permintaannya maka dari kasihan maupun untuk putri kunjung stop menangis. Perihal sekarang sanggup membuat sang putri memerankan lemah, cengeng setelah itu \ punya jati data.


[6]. Kelewat Kerpl??a Selanjutnya Kaku Pada Berhadapan Mereka, Melebihi Limit Kewajaran.

Seperti hanya memukul mereka sampai memar, memarahinya hanya bentakan setelah itu cacian, atau hanya cara-cara kelmok?nis berbeda. Sekarang kadang timbul semasa sang putri terencana berbuat salah. Padahal ia (mungkin) anyar amat mengerjakannya.


[7]. Kelewat Pelit Dalam Anak-Anak, Melebihi Limit Kewajaran

Muncul jua masyarakat tua dalam terlampau pelit untuk anak-anaknya, sampai anak-anaknya merasakan minim terpenuhi kebutuhannya. Dalam hasilnya mendorong anak-anak ini buat mengejar cash sendiri hanya bebagai trik. Seperti: hanya mencuri, meminta-minta kepada masyarakat lainnya, maupun via lainnya. Dalam amet parah pula, datang masyarakat tua dalam tega menitipkan anaknya ke panti asuhan buat mengurangi beban dirinya. Malahan, datang jua dalam tega menjual anaknya, maka dari merasakan \ dapat membiayai hidup. Naa’udzubillah mindzalik


[8]. Bukan Mengasihi Selanjutnya Menyayangi Mereka, Hingga Menyajikan Mereka Berburu Kasih Sayang Diluar Tempat tinggal Maka Mendapatkan Dalam Dicarinya.

Perwujudan demikian sekarang ramai timbul. Suah membuat anak-anak terlibat ke di pergaulan bebas -waiyadzubillah-. Adalah putri perempuan contohnya, maka dari \ meraup atensi untuk keluarganya ia mengejar atensi untuk laki-laki di dalam luar lingkungan keluarganya. Día merasakan puas menerima atensi untuk laki-laki ini, maka dari hampir sering memujinya, merayu setelah itu lainnya. Maka ia rela menyerahkan kehormatannya guna banda semu.


[9]. Sebatas Memperhatikan Keperluan Jasmaninya Jua.

Beragam masyarakat tua dalam mengira, yakni mereka suah mempersembahkan dalam terunggul buat anak-anaknya. Beragam masyarakat tua merasakan suah mempersembahkan pendidikan dalam jujur, makanan setelah itu minuman dalam bergizi, pakaian dalam apik setelah itu sekolah dalam berbobot. Sementara ini, \ datang upaya buat menuntun anak-anaknya untuk beragama via bener dan berakhlak mulia. Masyarakat tua abaikan, yakni putri \ lumayan cuma diberi materi tertentu. Anak-anak jua memerlukan atensi setelah itu kasih sayang. Apabila kasih sayang \ di dalam peroleh dirumahnya, untuk ia mengenai mencarinya untuk masyarakat lainnya.


[10]. Kelewat Berprasangka Bagus Pada Anak-Anaknya

Muncul sebagian masyarakat tua dalam sering berprasangka jujur untuk anak-anaknya. Menyangka, apabila anak-anaknya baik-baik tertentu setelah itu merasakan \ patut datang dalam dikhawatirkan, \ akan mengecek situasi anak-anaknya, \ memandang sahabat dekat anaknya, maupun berkaitan tertentu aktifitasnya. Amat percaya untuk anak-anaknya. Sewakti tiba-tiba, mendapati anaknya terkena musibah maupun gejala menyimpang, contohnya terkena narkoba, barulah masyarakat tua tersentak kaget. Berupaya menutup-nutupinya dan kunjung memaafkannya. Hasilnya dalam tersisa hanyalan penyesalan tidak menguntungkan.

Demikianlah \ kekeliruan dalam hampir sering diperbuat masyarakat tua. Dalam barang kali anda jua \ menyadari apabila suah mengerjakannya. Akan ini, marilah berupaya buat selalu menerus mengejar ilmu, terutama berhubungan hanya pendidikan putri, untuk anda tersingkir untuk kesalahan-kesalahan di menuntun putri, dalam dapat memerankan damaging menyebabkan tuk publico hadapan mereka. Masyarakat sering berdo’a, mudah-mudahan anak-anak anda semakin memerankan angkatan shalih setelah itu shalihah dan berakhlak mulia.
Wallahu a’lam bishshawab.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar